کارشناس سازمان آب منطقه ای خراسان ضوی گفت: بیش از 50 درصد چاه های کشاورزی استان افت آب کردند و مقدور به صرفه برای پمپاژ کردن نیست.

به گزارش جام روز، امروز یکشنبه در جلسه شورای محافظت از آب که در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد شریعتی کارشناس امور آب سازمان منطقه ای خراسان رضوی با اعلام اینکه ده سال آینده دشت خراسان دچار وضعیت نا مناسبی خواهد شد گفت: بیش از 50 درصد چاه های کشاورزی استان افت آب کردند و مقدور به صرفه برای پمپاژ کردن نیست.

وی افزود: در استان 37 دشت داریم که در 30 تا 40 درصد چاه های کشاورزی استان وضعیت مطلوب است و می توان جابه جایی و کف شکنی کرد.

شریعتی تصریح کرد: بهره برداران منابع آبی بهترین کسانی هستند که در احیای دشت ها باید مشارکت کند تا منابع آب کشاورزی و اشتغال پایدار بماند.

وی با اعلام تشکیل شورای هماهنگی دشت خاطرنشان کرد: هر اتفاقی که در زمینه منابع آبی در منطقه بیفتد باید با هماهنگی شورای دشت جام که متشکل از بهره برداران و تعدادی از ادارات مربوط است صورت بگیرد.

در ادامه جعفر جوادی مدیر جهاد کشاورزی تربت جام گفت: باید مدیریت آب را به خود مردم واگذار کنیم دولت در مدیریت آب خیلی موفق نبوده است.

وی افزود: اقتصاد منطقه وابسته به بخش کشاورزی است و برداشت های غیر مجاز و وجود 24 حلقه چاه فاقد پروانه فاجعه بوجود آورده است و این امر متاسفانه منجر به برخورد یکنواخت با بهره بردارن شده است و حق حقوق کشاورزان ضایع می شود.