فرماندار تربت جام در جلسه کمیته برنامه ریزی بیان داشت: بر اساس الزامات قانونی مبلغ 158 میلیارد ریال اعتبار از ماده 180 قانون بودجه برای اجرای 50 پروژه عمرانی به تربت جام اختصاص یافته است.

به گزارش جام روز، علی رستمی فرماندار تربت جام امروز در جلسه کمیته برنامه ریزی که در محل فرمانداری تربت جام در حضور مسئولان شهرستان برگزار شد بیان داشت: بر اساس الزامات قانونی مبلغ 158 میلیارد ریال اعتبار از ماده 180 قانون بودجه برای اجرای 50 پروژه عمرانی به تربت جام اختصاص یافته است.

وی افزود: اعلام اعتبارات در نیمه دوم سال پیام خوبی ندارد و نشان می دهد که وضع مالی دولت خیلی مناسب نیست و برای تخصیص اعتبارات باید منتظر آینده باشیم.

علی رستمی اضافه کرد: بیش از 50 درصد اعتبارات به پروژه های آموزش و پرورش، کشاورزی و راه و شهرسازی اختصاص یافته است.

فرماندار تربت جام ادامه داد: توزیع اعتبارات بر اساس شاخص ها است و بنابرین هر دستگاهی که اعتبارات بیشتری دارد از شاخص عقب تر است.

وی تصریح کرد: در حوزه عمران شهری اعتبارات سال گذشته و امسال خیلی توجه نشده بود که با تغییر اعتبارات برخی از سر فصل ها نگاه اندکی هم به شهرداری ها صورت گرفته است.

علی رستمی اعلام کرد: از عملکرد یکی از دستگاه های اجرایی در جذب اعتبارات راضی نبودیم و اعتبارات این اداره را یکجا صفر کردیم.

فرماندار تربت جام با اشاره به نحوه و چگونگی توزیع اعتبارات خاطرنشان کرد: چگونگی اعتبارات ماده 180 بر اساس شاخص هایی که شهرستان ها از متوسط عقب باشند اختصاص می یابد.

وی بیان داشت: براساس ضرورت های شهرستان به میزان 41 میلیارد ريال اعتبار جابجا کردیم.

علی رستمی ابراز داشت: تعداد 37 روستای شهرستان از طریق تانکر آب رسانی می شود.

فرماندار تربت جام عنوان کرد: مظلوم ترین بخش در توزیع اعتبارات اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی است.