رييس اداره کتابخانه هاي عمومي تربت جام گفت: نتايج نهايي جشنواره ملي کتابخواني رضوي اعلام گردید که اين شهرستان تربت جام پس از مشهد مقام دوم استان را به خود اختصاص داد.

یاسر سیاوشی رييس اداره کتابخانه هاي عمومي تربت جام در گفتگو با خبرنگار جام روز گفت: نتايج نهايي جشنواره ملي کتابخواني رضوي اعلام گردید که اين شهرستان تربت جام پس از مشهد مقام دوم استان را به خود اختصاص داد.

وي افزود: در جشنواره ملي کتابخواني رضوي بيش از 420 نفر از شهروندان اين شهرستان شرکت کردند که با اعلام نتايج چهار نفر به نام هاي فاطمه سالارزاده، هانيه غيبي، سحر خاوري از مهاجرين افغانستان و مرضيه نظري حائز رتبه شدند.

سياوشي تصريح کرد: از مجموع 235 هزار شرکت کننده در جشنواره ملي کتابخواني رضوي تعداد هشت هزار نفر از استان خراسان رضوي بودند که در بخش هاي مکتوب و اينترنتي شرکت کردند.

اداره کتابخانه هاي عمومي تربت جام اعلام کرد: به هر يک از برگزيدگان از سوي مدير کل کتابخانه هاي عمومي استان لوح سپاس و مبلغ پنج ميليون ريال تقديم شد.

انتهای پیام/