همایش شیرخوارگان حسینی در تربت جام برگزار شد

به گزارش جام روز، همایش شیرخوارگان حسینی در اولین جمعه ماه محرم همزمان با سراسر کشور با عاشقان سالار شهیدان امام حسین علیه السلام برگزار شد.