فرمانده قرارگاه عملياتي لشکر 77 خراسان گفت: اگر کساني در جامعه در ارتباط با تضعيف نيروهاي مسلح و اقتدار و قدرت نظامي حرفي عنوان مي کنند گزافه گويي است و ما بايد هر چه مي توانيم بر ارتقاء مسائل امنيتي و نظامي و قدرت باز دارندگي کشور هزينه کنيم.

به گزارش جام روز، رضا آذريان فرمانده قرارگاه عملياتي لشکر 77 خراسان امروز 14 مهرماه در منطقه عملیاتی اجراي رزمايش تيپ 38 رزهي تربت جام گفت: اين رزمايش با هدف نمايش اقتدار، قدرت، توان رزمي و دفاع پيشگيرانه توسط نيروهاي عمل کننده به مرحله اجرا گذاشته شد.

آذريان افزود: يگان هاي ما در ارتش جمهوري اسلامي ايران با اجراي تمرينات صحرايي هميشه آماده اند تا از اهداف و دستاوردهاي اين نظام مقدس حفظ و حراست کنند.

وي تصريح کرد: حفظ توان رزمي نيروهاي مسلح برابر دستور ولي فقيه و فرمانده معظم کل قوا هميشه بايد آمادگي آن چنان باشد که از دشمن عقب نمانيم.

فرمانده قرارگاه عملياتي لشکر 77 خراسان بیان داشت: تمامي نيروها اعم از نيروي زميني، هوايي، هوانيروز و پدافند هوايي که چشمان بيدار مرزهاي جمهوري اسلامي ايران هستند آماده و گوش به فرمان هستند و فعاليت هاي آن سوي مرزها را هم رصد مي کنند.

آذريان نسبت به  برخي گفته ها  در مورد تضعيف نيروهاي مسلح و کاهش قدرت دفاعي کشور خاطر نشان کرد: اگر کساني در جامعه در ارتباط با تضعيف نيروهاي مسلح و اقتدار و قدرت نظامي حرفي عنوان مي کنند گزافه گويي است و ما بايد هر چه مي توانيم بر ارتقاء مسائل امنيتي و نظامي و قدرت باز دارندگي کشور هزينه کنيم.

وي تاکيد کرد: هر چه اعتبارات براي آمادگي رزمي و دفاعي به يگان هاي مسلح داده شود کم است چرا که دشمن ديوانه و خطرناک مي باشد.

فرمانده قرارگاه عملياتي لشکر 77 خراسان ابراز داشت: هيچ وقت نبايد به لبخند دشمنان اعتماد کرد تا ديگر مسائل سال 59 برجمهوري اسلامي ايران تکرار نشود.

در ادامه ایرج دبیر نظامی فرمانده تيپ 38 رزهي محمد رسول الله (ص) تربت جام با اشاره به اهداف رزمايش گفت: يکي از اهداف رزمايش احساس امنيت و آرامش براي مردم اين منطقه مرزي مي باشد.

وی افزود: وظيفه ما حفاظت از ارزش هاي انقلاب و دستاوردهاي نظام جمهوري اسلامي ايران است.

دبیر نظامی اضافه کرد: رزمايشي که درمنطقه عمومي تربت جام توسط نيروهاي تيپ 38 رزهي اجرا شد گوشه اي از آمادگي و نمايش اقتدار و قدرت اين يگان ها در راستاي نابودي و زمين گير کردن دشمنان است.

فرمانده تيپ 38 رزهي عنوان کرد: تيپ 38 زرهي تربت جام به پيشرفته ترين سلاح هاي ارتش جمهوري اسلامي ايران مجهز است که در اين رزمايش مورد استفاده قرار گرفت.

در ادامه رزمايش در حضور امامام جمعه، فرماندار، مسئولان اجراي، نظامي، انتظامي و امنيتي فرمانده رزمايش علي باقري گزارشي از حضور 25 روزه نيروهاي عمل کننده رزمايش براي حاضران تشريح کرد.

انتهای پیام/