رئیس شرکت گاز شهرستان تربت جام گفت: دو روستای بزد و پاجوب با هزینه 35 میلیارد ریال به شبکه گاز رسانی متصل گردیده که این امر 1000 خانوار راتحت پوشش قرار می دهد.

به گزارش جام روز، امیر فرزانه رئیس شرکت گاز شهرستان تربت جام در افتتاحیه پروژه گاز رسانی دو رو ستای بزد و پاجوب بخش مرکزی در جمع مسئولان وفرماندار شهرستان تربت جام گفت: گاز رسانی این دو روستا از سال 93 آغاز گردیده است که امروز توسط فرمادار افتتاح می شود.

وی افزود: این پروژه با هزینه 35 میلیارد ریال  ودر مدت سال اجرا که  1000 خانوار را تحت پوشش شبکه گار قرار می دهد.

وی اضافه کرد: تاپایان هفته دولت چندین پروژه در دیگر بخش های شهرستان تربت جام افتتاح می شود.

انتهای پیام/