متأسفانه و بعضا با غفلت مسؤلین تجربه استات اویل ها و برجام ها نمونه واضح فریب کاری هاییست که با غفلت وعدم توجه مسؤلین شاهد وقوع آن بوده ایم. امروز انتظار جنبش دانشجویی و آحاد مردم آن است در شرایطی که مسؤلین دولتی و وزارت نفت پاسخی نسبت به این مهم ابراز نمی دارند، مجلس شورای اسلامی به عنوان زبان گویای ملت که بایستی تنها و تنها مردم را در نظر بگیرد، مانع از ضایع شدن حقوق ملی و پاسخگوی به مردم باشد.

به گزارش جام روز، نقل از رجانیوز، ۱۳۹ بسیج دانشجویی دانشگاه های سراسر کشور در نامه ای خطاب به علی لاریجانی خواستار بررسی قراردادهای نفتی در صحن علنی مجلس توسط نمایندگان شدند. متن این نامه به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر لاریجانی،
آنچه بیش از پیش باعث نگرانی می شود مجموعه  موضع گیری های حضرتعالی و برخی مسؤلین کشور  در خصوص عدم بررسی  این قراردادها در مجلس شورای اسلامی بوده است. اتخاذ چنین مواضعی نه تنها بر خلاف مصلحت ملی و وظایف جنابعالی است بلکه در سرتاسر جهان نیز امری مذموم می باشد و باعث زیر سؤال رفتن شأنیت نمایندگان و مجلس شورای اسلامی می شود.
متأسفانه و بعضا با غفلت مسؤلین تجربه استات اویل ها و برجام ها نمونه واضح فریب کاری هاییست که با غفلت وعدم توجه مسؤلین شاهد وقوع آن بوده ایم. امروز انتظار جنبش دانشجویی و آحاد مردم آن است در شرایطی که مسؤلین دولتی و وزارت نفت پاسخی نسبت به این مهم ابراز نمی دارند، مجلس شورای اسلامی به عنوان زبان گویای ملت که بایستی تنها و تنها مردم را در نظر بگیرد، مانع از ضایع شدن حقوق ملی و پاسخگوی به مردم باشد. تجربه نزدیک به یک دهه حضور در کرسی ریاست مجلس شورای اسلامی قطعا اهمیت این بررسی و پاسخگویی به این مهم را برای شما حل کرده است.
از آنجایی که اشکالات و ایرادات صاحبان نظر و اساتید محترم و صاحب نظر در مورد اشکالات این قراردادها از جمله در نظر نگرفتن دقیق اولویت های علمی و توان داخلی، ابهامات در شیوه داوری در زمان بروز اختلافات، نقض حاکمیت ملی بر منافع نفتی، ازبین رفتن توان داخلی ونیروهای درونی و دیگر اشکالات موجود همچنان باقی است، لازم می نماید تا این قراردادها به صورت کارشناسانه و فراجناحانه مورد مداقه قرار گیرد. از همین رو از جنابعالی به عنوان ریاست محترم مجلس شورای اسلامی  درخواست میگردد تا این قراردادها را به صورت مشخص در صحن علنی و با نظر کارشناسان این حوزه مورد بررسی قرار داده و مردم شریف ایران را در جریان این بررسی قرار دهید. از شما انتظار می رود که در این مورد نیز همانند موارد مشابه گذشته با رویکردهای جناحی نظر نمایندگان ملت به بازی گرفته نشود.
والسلام علی من اتبع الهدی
بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السلام
بسیج دانشجویی دانشگاه شریف
بسیج دانشجویی دانشگاه تهران
بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر
بسیج دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی
بسیج دانشجویی دانشگاه اصفهان
بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان
بسیج دانشجویی شهید چمران اهواز
بسیج دانشجویی دانشگاه شاهد
بسیج دانشجویی دانشگاه مازندران
بسیج دانشجویی دانشگاه کردستان
بسیج دانشجویی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
بسیج دانشجویی دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری
بسیج دانشجویی دانشکده صنعت نفت تهران
بسیج دانشجویی دانشگاه خوارزمی
بسیج دانشجویی دانشگاه سمنان
بسیج دانشجویی دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
بسیج دانشجویی دانشگاه بین المللی قزوین
بسیج دانشجویی دانشگاه ارومیه
بسیج دانشجویی دانشگاه ياسوج
بسیج دانشجویی دانشگاه رازي
بسیج دانشجویی دانشگاه مذاهب
بسیج دانشجویی  دانشگاه صدا و سیما
بسیج دانشجویی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
بسیج دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی
بسیج دانشجویی  دانشگاه فسا
بسیج دانشجویی دانشگاه قم
بسیج دانشجویی دانشگاه ایت الله بروجردی
بسیج دانشجویی دانشگاه ارومیه
بسیج دانشجویی پردیس فارابی دانشگاه تهران
بسیج دانشجویی دانشگاه گنبد کاووس
بسیج دانشجویی دانشگاه جامع دامغان
بسیج دانشجویی دانشگاه زنجان
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم تحقیقات
بسیج دانشجویی دانشگاه گیلان
بسیج دانشجویی دانشگاه ولي عصر رفسنجان
بسیج دانشجویی پردیس فنی مهندسی عباسپور دانشگاه شهید بهشتی
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد تهران شمال
بسیج دانشجویی دانشگاه لرستان
بسیج دانشجویی دانشگاه گناباد
بسیج دانشجویی دانشگاه کرمانشاه
بسیج دانشجویی دانشگاه شیراز
بسیج دانشجویی دانشگاه بیرجند
بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان تهران
بسیج دانشجویی دانشگاه خوارزمی کرج
بسیج دانشجویی دانشگاه اوقاف تهران
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد تهران جنوب
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اردبیل
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد کاشان
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد ارومیه
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد ایلام
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد بوشهر
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد شهرکرد
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد بجنورد
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد مشهد
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد نیشابور
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد آبادان
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد دزفول
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اهواز
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد ابهر
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد زنجان
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد دامغان
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد بافت
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد کرمانشاه
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد یاسوج
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد گرگان
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد بروجرد
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد ساری
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد آمل
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد میناب
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد هرمزگان
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد یزد
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد پرند
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد جنوب
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد گچساران
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد علوم تحقیقات
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد پزشکی تهران
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی زابل
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد زاهدان
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد ایرانشهر
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد جهرم
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد شیراز
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی فسا
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کراش
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی لارستان
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی قم
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی سنندج
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بم
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی جیزفت
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی سیرجان
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گرگان
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی رشت
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی خرم آباد
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بابل
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ساری
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اراک
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی خمین
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ساوه
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی همدان
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مراغه
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی البرز
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایلام
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گناباد
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تربت جام
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بجنورد
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اسفراین
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی دزفول
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بهبهان
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی آبادان
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی زنجان
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی سمنان
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شاهد
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی