رئيس مجلس در پیامی به کنگره بين المللي عبدالرحمن جامي گفت: عرصه فرهنگ و ادب ملت ايران آفتاب درخشان و پرتلالويي است که با تابندگي انوار انديشه هاي چره هايي ماندگار همواره روشن و تابناک بوده است، گفت: آيين گراميداشت شاعر و سخنور توانا مولانا عبدالرحمن جامي فرصت مغتنمي در جهت بازخواني و تبيين انديشه ها و شخصيت برجسته ادبي و فرهنگي کشور است.

به گزارش جام روز، رييس مجلس شوراي اسلامي در پيامي به همايش بين المللي خاتم الشعرا عبدالرحمن جامي با بيان اين مطلب که عرصه فرهنگ و ادب ملت ايران آفتاب درخشان و پرتلالويي است که با تابندگي انوار انديشه هاي چره هايي ماندگار همواره روشن و تابناک بوده است، گفت: آيين گراميداشت شاعر و سخنور توانا مولانا عبدالرحمن جامي فرصت مغتنمي در جهت بازخواني و تبيين انديشه ها و شخصيت برجسته ادبي و فرهنگي کشور است. نورالدين عبدالرحمن جامي در دوره خويش آنچنان رفتار کرد که همواره عامل پيوند و ارتباط حوزه هاي تمدني اطراف، يعني تمدن ايران و افغانستان و آسياي ميانه بود و توانست تاثيرات فراواني در جهت وحدت و روابط فرهنگي و مذهبي داشته باشد. اين اديب توانا در جهت شناخت و معرفت دوران خويش و فراگيري دانش هاي زمان تلاش و همت فراوان داشت بيان کرد: سفرها و مکاشفات فراوان عبدالرحمن جامي در آثار و احوالات اين شاعر نام آور تاثير بسزايي گذاشت و حاصل بسياري از اين دستاوردها شامل نيايش ها، دل آزردگي ها، ملامت هاي گشت و گذارها، در اشعار وي مشهود است. آشنايي با تصوف و عرفان آنچنان در شخصيت معنوي و فکري ايشان موثر بود که تعجب همگان را بر مي انگيخت. از ديگر احوالات ايشان تواضع و فروتني بود و به گونه اي پرورش يافت که علي رغم ثروت و مال فراوان هيچگاه طبع سادگي خويش را از دست نداد و به جز مدح پيامبر و اهل بيت در هيچ زماني ثناي کسي را بر زبان نياورد که اين ها حکايت از صفاي باطن ايشان داشت.