رئيس شوراي سياست گذاری ائمه جمعه خراسان رضوي گفت: حضور ما بر سر مزار شهدا با دیگر مناسبتها متفاوت است و براي معرفي امام جمعه جديد بر مزار شهدا حاضر مي شويم تا امام جمعه ها بدانند وظیفه آنها دفاع وپاسداري از آرمان هاي شهيدان است.

به گزارش جام روز، رئيس شوراي سياست ائمه جمعه خراسان رضوي در مراسم استقبال امام جمعه شهرتربت جام که با حضورگرم و پرشور مردم ولايتمدار شيعه واهل سنت  بر سرمزار شهداي تربت جام  در بهشت نبي حضور يافت وبا نثار شاخ گل وقرائت فاتحه ياد شهيدان را گرامي داشت در معرفی  امام جمعه حجت السلام طاهری گفت: حضور ما بر سر مزار شهدا با دیگر مناسبتها  ملی مذهبی که درطول سال برگزار می شود متفاوت است؛ در سراسر کشور براي معرفي امام جمعه های جديد بر مزار شهدا حاضر مي شويم تا امام جمعه ها بدانند وظیفه آنها دفاع وپاسداري از آرمان هاي شهيدان است.