معاون فرماندار تربت جام گفت: از حضور كم رنگ مديران در نمازهاي جمعه و جماعات به شدت ناراضي هستيم.

 

به گزارش جام روز، معاون فرماندار در در گفت و گو با خبرنگار ما ضمن گراميداشت 5مرداد سالروز اولين اقامه نماز جمعه در نظام اسلامي و انتقاد شديد ازحضور كم رنگ مديران در نمازهاي جمعه و جماعات گفت: متاسفانه از اين وضعيت كه مديران حضور كم رنگي در نماز جمعه و جماعات در سطح شهرستان دارند مكرر درجلسه شوراي اداري متذكر شده و از اين وضعيت راضي نيستيم.

احمد شافعي افزود: براي حضور پررنگ مديران اجرايي در نمازهاي جمعه و جماعات و حتي در محيط ادارات در جلسه آينده شوراي اداري تذكرات لازم را خواهيم داد وي با اشاره به مشكل جدي كمبود روحاني مستقر در روستاهاي اين شهرستان تصريح كرد مشكل كمبود روحاني در روستاهاي شهرستان بسيار جدي است و بارها از اداره تبليغات اسلامي خواهش كرديم اين وضعيت را بررسي و به صورت جدي و ويژه در دستور كار قرار دهند كه متاسفانه تا كنون به نتيجه اي نرسيدند.

وي خاطر نشان كرد وضعيت اقامه نمازه جمعه در شهرستان مطلوب نيست و فقط در حوزه اصناف و بهداشت ودرمان آن هم با ارائه دستور العمل تقريبا نسبت به گذشته بهتر شده است.