رئیس اداره آموزش و پرورش تربت جام: تورم در رشته تجربی بحران آفرین و در آینده نزدیک باعث معضل بیکاری می گردد.

به گزارش جام روز، رئیس اداره آموزش و پرورش تربت جام در گفت و گو با خبرنگار ما گفت: با ابراز نگرانی از شرکت بالای دانش آموزان در رشته تجربی آزمون سراسری از شرکت 63درصدی دانش آموزان در رشته تجربی آزمون سراسری این شهرستان؛ که این رقم در آینده برای جامعه تبدیل به بحران و معضل خواهد شد.

محمدرضا کامیابی افزود: بیش از سه هزار دانش آموز در آزمون شرکت کردند که از این تعداد 1600 نفر در رشته تجربی و کمتر از 37 درصد در دیگر رشته های آزمون شرکت کردند که این میزان نسبت به سال گذشته از رشد قابل قبولی برخوردار است.

کامیابی اضافه کرد: نگاه دولت و وزارت آموزش و پرورش در حال حاضر این است که دانش آموزان با کمک خانواده ها به رشته های فنی و حرفه ای هدایت شوند و باکسب مهارت فارغ التحصیل شوند و وارد بازار کار شوند.

وی تصریح کرد: بر اساس سند تحول نباید اجازه دهیم رشته تجربی با تورم مواجه شود و باید تلاش کنیم با همراهی اعضای شورای آموزش و پرورش و رضایت والدین دانش آموزان را برای شرکت در رشته های فنی و حرفه ای هدایت تا در آینده با بحران و معضل بیکاری در سطح کشور روبه رو نشویم.