معاون فرماندار گفت: تربت جام به سمت و سوي بد حجابي و بي حجابي پيش مي رود.

به گزارش جام روز، احمد شافعی معاون فرماندار تربت جام گفت: تربت جام به سمت و سوي بد حجابي و بي حجابي پيش مي رود.

وی درباره مساله حجاب و عفاف در اين شهرستان افزود: متاسفانه وضعيت عمومي شهرستان به سمت و سوي بدحجابي و بي حجابي پيش مي رود و اين روند قابل قبول و مطلوب تربت جام نيست.

معاون فرماندار اضافه كرد: وضعيت اشتغال در شهرستان متناسب نيست و حوزه اقتصادي هم معيوب است جهت كاهش معضلات اقتصادي و اشتغال تحصيلات خوبي در شهرستان وجود دارد و اميدوارم روند اشتغال تسهيل شود.

انتهای پیام/