خالد بن احمد آل خلیفه، وزیر امور خارجه بحرین تهدید کرد درصورت دخالت ایران در امور داخلی کشور های عربی تدابیر متقابلی علیه تهران اتخاذ شود.

به گزارش جام روز، خالد بن احمد آل خلیفه، وزیر امور خارجه بحرین تهدید کرد درصورت دخالت ایران در امور داخلی کشور های عربی تدابیر متقابلی علیه تهران اتخاذ شود.

به گزارش اسپوتنیک، وزیر امور خارجه بحرین این مطلب را در کنفرانس مطبوعاتی مشترک به همراه سامح شکری، همتای مصری این مطلب را اعلام کرد.

به گزارش ریشه، وزیر امور خارجه مصر در این کنفرانس مطبوعاتی گفت:” ایران باید از دخالت در امور اعراب به هر شکلی خودداری ورزیده و به کشور های همجوار خود احترام بگذارد”.