چشمان دخترك سيد حميد رضا حسينی، خبرنگار شبكه خبر، همچون چشمان منتظر بستگان صدها زائر مفقود ايرانی در حادثه منا، منتظر ديدن عزيزش است .

به نقل از فرهنگ نیوز حسن شمشادی خبرنگار صدا و سیما با انتشار تصویر دختر سيد حميد رضا حسينی، خبرنگار شبكه خبر که جز مفقودین فاجعه منا است در صفحه شخصی خود نوشت:

چشمان دخترك سيد حميد رضا حسينی، خبرنگار شبكه خبر، همچون چشمان منتظر بستگان صدها زائر مفقود ايرانی در حادثه منا، منتظر ديدن عزيزش است .
برای انكه خدای بزرگ به دلهای بازماندگان جانباختگان اين حادثه غمبار، صبر عنايت كند و با شنيدن خبری خوش از مفقودان، دلهای خانواده های چشم انتظارشان را شاد كند، لطفا با ذكر صلواتی، دعا بفرماييد .
انتهای پیام/