فرماندارتربت جام گفت: واحدها تولید، صنعتی و مدیران ادارات با حمایت از تیم های ورزشی به دغدغه مالی تیم های ورزشی خاتمه دهند.

به گزارش جام روز، فرماندار تربت‌جام در دومين جلسه کارگروه ورزش و تربيت‌بدني با تأکيد بر عموميت بخشيدن به ورزش گفت: از واحدهاي توليدي، صنعتي ، تعاوني و مديران ادارات انتظار مي‌رود با حمايت از تيم‌هاي ورزشي به دغدغه مالي تيم‌ها خاتمه دهند.

“علي رستمي” با اشاره به فعاليت باشگاه‌هاي بخش خصوصي تصريح کرد: کارگروه ورزش و تربيت‌بدني با تشکيل يک گروه تخصصي بر عملکرد باشگاه‌هاي خصوصي نظارت بيشتري داشته باشد و از روند فعاليت باشگاه‌ها به کارگروه گزارشي ارائه دهد.

انتهای پیام/