مدیر رسیدگی به امورمساجد خراسان بزرگ درهمایش فعالان مساجد تربت جام با تشکر وقدردانی از خادمان مساجد عنوان داشت: خدمت در مسجد یک نعمت و هدیه ارزشمند الهی است که این خادمی در وجود افراد لایق و شایسته دیده و نصیب می شود.

به گزارش جام روز:دراین محفل معنوی حجت الاسلام حائری تصریح کرد:مسجد مقدس ترین مکان در روی زمین و متعلق به خدا و عموم مردم است که رشته های معرفت و ارتباط با خدا در آن محکم می شود.

وی خاطرنشان کرد: مسجد انسان خوب، مؤمن، ولایی، متعهد، آشنا به معارف دینی و احکام الهی در دل خود می پروراند.

وی بااشاره به فتنه ها دشمنان اسلام وانقلاب گفت:هدف دشمن کم رونق جلوه دادن برنامه های فرهنگی ومذهبی مساجد است،بنابراین با بکارگیری شیوه های نوین درپی بی دین کردن جوانان با تهیه خوراک و دسیسه های فرهنگ غربی است.

وی بااشاره به لزوم هوشیاری و بصیرت فعالان مساجد درامور فرهنگی ومذهبی تاکید کرد: امروز دشمن از سه جبهه ی شهوت، خشونت و شبهه پراکنی استفاده می برد و به شدت در این زمینه  کار و مدیریت می کند.

مدیر رسیدگی به امور مساجد خراسان یادآورشد: با وجود گروه های داعشی غده سرطانی بدتر از اسرائیل درمنطقه شکل گرفته است و با استفاده از «خشونت» انسان های ناآگاه هر روز مسلمانان قتل عام می کند،از طریق ماهواره وفضای مجازی جبهه «شهوانی» به راه انداخته و با «شبهه افکنی» در بین جوامع اسلامی تفرقه ایجاد می کند.

حجت الاسلام حائری گفت: مهمترین حربه دشمن ایجاد شک وشبه دراعتقادات مردم بویژه جوانان است.

وی بیان کرد:مردم در مساجد میهمان خدا هستند،بنابریان خادمان وفعالان مساجد علاوه برداشتن برنامه های پربار وغنی فرهنگی برای جذب جوانان ونمازگزاران روحیه مهمانداری وخدمت کردن داشته باشند.

دراین محفل معنوی امام جمعه تربت جام با اشاره به اهمیت و جایگاه مساجد ابرازداشت: درمنطقه تلفیقی ومرزی تربت جام خادمان مساجد؛ حافظ فرهنگ، اعتقادات و امنیت مرزهای ایران اسلامی هستند.

حجت الاسلام موسوی فر گفت:مساجد سنگر دفاع از ارزش ها، مظلومین،تولی دوستان خدا ودشمنی با دشمنان خداست،مسجدمیدان طرح مسائل سیاسی،اجتماعی،فرهنگی،اقتصادی ومحل خنثی سازی فتنه های دشمنان اسلام وقرآن  وانقلاب است.

وی ادامه داد:خادمان مساجد مدال ابراهیمی واسماعیلی با خود دارندوبهترین وامین ترین نیروها برای نظام اسلامی ومردم هستند.

لازم بذکراست؛درابتدای این مراسم حجت الاسلام یدا…دامن پاک مسئول رسیدگی با امور مساجد تربت جام گزارشی از وضعیت مساجد شهرستان تشریح کرد.