گزراش تصویری «اردوهای جهادی وهجرت» بسیج دانشجویی،دانش آموزی ومحلات سپاه تربت جام

به گزارش جام روز: گزراش تصویری «اردوهای جهادی وهجرت» ناحیه مقاومت بسیج سپاه تربت جام در بخش های تابعه

عکس: مهدی حسینی