در ادامه عملیات نظامیان عراقی برای پاکسازی مناطق حاشیه ای شهر "فلوجه" واقع در استان غربی الانبار عراق، روز گذشته یک تونل که از سوی تروریستهای داعش برای نقل و انتقال نیرو و تسلیحات حفر شده بود کشف گردید.

در ادامه عملیات نظامیان عراقی برای پاکسازی مناطق حاشیه ای شهر “فلوجه” واقع در استان غربی الانبار عراق، روز گذشته یک تونل که از سوی تروریستهای داعش برای نقل و انتقال نیرو و تسلیحات حفر شده بود توسط نیروهای “بسیج مردمی” کشف گردید.

کشف تونل داعش در حاشیه فلوجه+تصاویر
کشف تونل داعش در حاشیه فلوجه+تصاویر
کشف تونل داعش در حاشیه فلوجه+تصاویر
کشف تونل داعش در حاشیه فلوجه+تصاویر