بیست و دومین دوره مسابقات قرآنی ویژه کارکنان و ششمین دوره ویژه پرسنل وظیفه زندان های خراسان رضوی با حضور فرماندار،امام جمعه موقت، مشاورمعاون فرهنگی اداره کل زندان های استان،رئیس دادگستری و جمعی از مسئولان محلی درمحل سالن تربیت شهرستان تربت جام برگزارشد .

به گزارش جام روز:فرماندارتربت جام درمراسم افتتاحیه این مسابقات با اشاره به جایگاه قرآن و وجود مفاخرقرآنی شهرستان گفت: بحمدالله عطردل انگیزوفضای نشاط بخش قرآن مجید درشهرفرهنگ،عرفان و وحدت تربت جام همواره ساری و جاری است .

علی رستمی افزود : یکی ازآثارو برکات مسابقات وبرگزاری محافل انس با قرآن کریم وهمچنین ویژه برنامه های فرهنگی وتربیتی درزندان ها، کاهش آسیب ها وچالش های اجتماعی درجامعه اسلامی است .

وی با تأکید به ترویج و توسعه فرهنگ قرآنی در جامعه تصریح کرد: به رغم رشد تکنولوژی و رفاه و لذت نسبی در دنیای امروز،انسان تنها با معنویت وعمل به احکام الهی و فهم و درک آیات نورانی قرآن کریم می تواند در مسیر تعالی قرار گیرد.