شب گذشته مرد جوانی بیست و دو ساله از طبقه سوم مجتمع تجاری الماس شرق مشهد خودکشی کرد

به نقل از مدیریت مجتمع، شب گذشته مرد جوان بیست و دو ساله ای به علت نا معلوم از طبقه سوم مجتمع تجاری الماس شرق خودکشی کرد. این خودکشی حوالی ساعت 22 رخ داد. بر اساس اطلاعات بدست آمده این فرد در جیب خود نامه ی خداحافظی نیز داشته است که شامل شماره تماس و آدرس هم بوده است .

اطلاعات تکمیلی ارائه خواهد شد

 خودکشی در الماس شرق
خودکشی در الماس شرق
خودکشی در الماس شرق
خودکشی در الماس شرق
خودکشی در الماس شرق