جلسه ستاد بازآفرینی پایدارمحدوده ها و محله های هدف شهری در شهرستان تربت جام برگزار شد.

به گزارش جام روز جلسه ستاد بازآفرینی پایدارمحدوده هاو محله های هدف شهری در شهرستان تربت جام به منظور ارائه پیشنهادات پیرامون بهسازی و نوسازی محلات و محدوده های هدف، با حضور فرماندار این شهرستان، كارشناسان استانداری خراسان رضوی و اداره كل راه و شهرسازی استان در محل فرمانداری تربت جام برگزار شد.
محمدعلی منصوری رئیس اداره عمران و بهسازی شهری اداره كل راه و شهرسازی خراسان رضوی در این جلسه با بیان اینكه برنامه‌های توانمندسازی و ساماندهی سكونتگاه‌های غیررسمی یك برنامه فرابخشی است و لازمه موفقیت آن در گروی همكاری و هماهنگی كلیه دستگاه‌های مربوطه است، افزود: یكی از راهبردهای ساماندهی و توانمندسازی سكونتگاه‌های غیررسمی تغییر تدریجی شرایط محیطی و تبدیل شرایط نامناسب به محیطی توانمند است.
وی گفت: حل مسائل و مشكلات سكونتگاه‌های نابسامان (غیررسمی) تنها از طریق صرف هزینه و بودجه میسر نخواهد شد، بلكه مدیریت بخردانه و خوب شهری را به همراه مشاركت واقعی و نهادمند اجتماعات محلی طلب می‌كند كه در این راستا حتی می‌توان مسئولیت بخش‌هایی از اداره محلات هدف را به اجتماعات محلی واگذار كرد.
وی افزود: در شكل‌گیری یك محیط توانمندساز عوامل بسیاری از قبیل وجود یا نبود مدیریت یكپارچه و هماهنگ شهری، هم‌جهت، همسو و هدفمند بودن مجموعه سیاست‌گذاری‌ها، میزان بهره‌مندی از نظام مدیریت شهری مناسب، میزان نهادینه شدن نظام شایسته‌سالاری و نخبه پروری در نظام‌های تصمیم‌گیری، مشخصات فرهنگ عمومی و پیشینه تحولات تاریخی و فرآیند شكل‌گیری محلات، زیربناهای اقتصادی و وضعیت عمومی شاخص‌های اقتصادی، پاسخگویی، شفافیت، تعهد، مسئولیت‌پذیری سازمان‌های مختلف شهری، میزان دسترسی به اطلاعات و ارتباطات، میزان برابری افراد در دسترسی به فرصت‌ها و منابع تولید، میزان اعمال عدالت در فضا و برابری در شرایط آغازین و … مؤثر هستند. در هر حال برای شكوفایی و رسیدن به حداكثر توانایی‌های بالقوه (فرد،گروه،محله و یا جامعه بزرگ‌تر) به یك محیط توانمندساز احتیاج داریم.
رییس اداره راه و شهرسازی تربت جام نیز در این جلسه گفت: مشاركت مردم، ارائه تسهیلات و سیاست های مالی و جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی را می توان از راهبرد های مناسب در این رویكرد به منظور ساماندهی حاشیه شهر دانست.
وی اظهار داشت: برای این منظور باید با اعتمادسازی و نهادسازی، شرایط برای خودساماندهی جوامع محلی و مشاركت واقعی و نهادمند آنان فراهم شود كه این اداره یكسری اقدامات حمایتی وتسهیل گری را در دستور كار قرار داده است.
رستمی فرماندار شهرستان تربت جام نیز در این جلسه ضمن تأكید بر لزوم توجه به مسائل اجتماعی و اقتصادی در حاشیه شهرها به برگزاری دقیق جلسات و همچنین تشكیل كمیته های ستاد باز آفرینی تاكید كرد و گفت: جهت ساماندهی و به رسمیت شناختن سكونت گاه های غیررسمی شهر تربت جام، شهرداری محترم بایستی نسبت به نقشه برداری مناطق دارای شرایط اقدام نماید و فرمانداری نیز اعتبار مورد نیاز جهت مطالعه طرح را فراهم خواهد نمود.
وی افزود: هدف ما این است كه بتوانیم مشكلات مناطق حاشیه ای در سطح شهر را به حداقل برسانیم.

انتهای پیام/