شوان کوردی چندی پیش به عنوان خبرنگار و مجری از اسرای پیشمرگه کرد در قفس های آهنی گزارش تهیه می کرد...

صفحات حشد الشعبی از هلاکت ملا شوان الکردی یا «شوان کوردی» خطیب و امام جماعت مام جعفر یکی از مساجد داعش در منطقه داره توی اربیل که چندی پیش به عنوان خبرنگار و مجری از اسرای پیشمرگه کرد در قفس های آهنی گزارش تهیه می کرد و پس از مدتی به عنوان قصاب در ذبح چهار مجاهد حشد الشعبی شرکت کرد در منطقه الحویجه خبر دادند
منبع: اویس