در جنوب شرقي‌ترين نقطه ايران، يك مكان رازآميز و مخوف وجود دارد كه به گورستان جن معروف است. ...

به نقل از باشگاه خبرنگاران، اين گورستان با سنگ‌هاي عظيم الجثه‌اش، مكاني فوق العاده جالب براي ماجراجوياني است كه به دنياي ماوراءالطبيعه علاقه دارند.

قبرستان جن‌ها!

اين گورستان خاموش و مرموز، در روستاي باستاني تيس با قدمت ۲۳۰۰ سال قرار گرفته است.

در اين روستا، اعتقادات و باورهاي مردم بلوچ با رازآميزي و سكوت طبيعت و آثار باستاني به جاي مانده، گره خورده و گورستان جن كه بلوچ‌ها به آن جن سنط هم مي‌گويند، يكي از همين راز‌هاست.
گورستان جن

گورستان جن يا همان جن سنط جايي كه سنگ قبرهاي بزرگ و عجيبي دارد و اين قبرها محلي‌هاي آن منطقه را به اين باور رسانده كه اين گورها محل دفن آدميزاد نيست.

در اين گورستان قبرها كنار هم روي سطحي صخره‌اي حفر شدن كه اين شيوه حفاري سوال‌هاي زيادي را به وجود آورده كه چه كساني اين گورها را حفر كردن يا چرا سطح سنگي را براي حفر كردن انتخاب كردند يا اينكه با چه وسيله توانستند روي سطح سنگي، گورها را حفر كنند؟

چون براي اين پرسش‌ها مثل خود گورستان جز سكوت و خاموشي چيزي شنيده نشد در نهايت پاسخ به دنياي از ما بهتران كشيده شده است.

قبرستان جن‌ها!

امروزه كندن سطح سنگي را با وسايل ابتدايي به سختي مي‌شود انجام داد شايد به همين دليل است كه مردم محلي حفر اين گورها را به نيروي مافوق بشر نسبت مي‌دادند.

اين گورستان عجيب روي تپه‌اي كم ارتفاع در پاي كوه پيل بند قرار گرفته است. كنار همين گورستان كه به قبرستان شماره ۱ تيس مشهور مي‌باشد، قبرستان مردم روستا هم قرار دارد اما گورهاي اين قبرستان بر سطح خاكي نرم حفر شدند.

مردم اين روستا با اينكه مردگان خودشان را در اين گورستان دفن مي‌كنند، خيلي مراقبند كه شب گذرشان به گورستان جن‌ها نيوفتد.

قبرستان جن‌ها!

چون بومي‌هاي اين روستا معتقدند كه وقتي هوا تاريك مي‌شود جن‌ها بر سر مردگان خودشان مويه مي‌كنند و هر كسي كه شبانه گذرش به اين گورستان افتاد مورد نفرين جن‌ها قرار مي‌گيرد و بعد از چند روز با عذابي سخت ميميرد.