امروز ۲۷ دی ۱۳۹۷

عناوین برگزیده سایت

بروزرسانی :

معاونت فرهنگی و آموزش کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان رضوی:

مباحث فرهنگی کمیته امداد خانواده محور است

معاونت فرهنگی و آموزش کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان رضوی گفت: اجراي طرح نظام جامع آموزش خانواده و برگزاري اردوهاي خانوادگي در راستاي برنامه های فرهنگی کمیته امداد است.

بدقولی مسئولین به چغندر کاران؛

مانع اجرای الگوی کشت و بی اعتمادی کشاورزان شده است

مدیران دولتی معتقد هستند که کشاورزان حاضر به اجرای الگوی کشت نمی شوند و این در صورتی است که آنها به قول ها وطرح های تشویقی ارائه شده توسط خودشان پایبنده نیستند و خسارت بزرگی به اعتماد کشاورزان زده می شود.

تبلیغات


نوشته‌های تازه