امروز ۲۰ خرداد ۱۳۹۷

عناوین برگزیده سایت

بروزرسانی :

بدقولی مسئولین به چغندر کاران؛

مانع اجرای الگوی کشت و بی اعتمادی کشاورزان شده است

مدیران دولتی معتقد هستند که کشاورزان حاضر به اجرای الگوی کشت نمی شوند و این در صورتی است که آنها به قول ها وطرح های تشویقی ارائه شده توسط خودشان پایبنده نیستند و خسارت بزرگی به اعتماد کشاورزان زده می شود.

تبلیغات


نوشته‌های تازه