امروز ۱۹ آذر ۱۳۹۶
صفحه اصلی » اجتماعی » شورای اسلامی تربت جام از خرد جمعی و صاحب نظران بی نیاز نیست
کد خبر : 34181
تاریخ انتشار : ۱۹ آذر ۱۳۹۶در ۱:۰۷ ب.ظ

شورای اسلامی تربت جام از خرد جمعی و صاحب نظران بی نیاز نیست

شورای اسلامی شهر تربت جام با اصحاب رسانه جلسه هم اندیشی برگزار و حول محورهای وظایف اصحاب رسانه، وضعیت شهر تربت جام و وظایف شورا نسبت به آن به بحث و تبادل نظر پرداخته شد.

حجت اسلام مصطفی دامن پاک رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و پژوهشی شورای اسلامی در جمع خبرنگار و اصحاب رسانه گفت: عملکرد شورا نتیجه خرد جمعی است وخود را بی نیاز ازصاحب نظران ونخبگان نمی بیند.

حجت اسلام دامن پاک افزود:خبرنگاران بهترین شهروندانی هستد که می توانند شورای اسلامی را در جهت پیشبرد اهداف و توسعه شهری کمک و همراهی کند.

در ادامه جلسه هم اندیشی با اصحاب رسانه رییس شورای اسلامی شهر گفت :خبرنگاران چشم بینا و گوش شنوای شهروندان هستندکه می  توانند روحیه مطالبه گری مردم را بالا ببرند.

جعفر دلشاد عظیمی افزود:خبرنگاران بهترین فضای خبر و اطلاع رسانی را در اختیار دارندکه می توانند در حل مشکلات مردم شورا را کمک و یاری کنند.

وی تصریح کرد:مجموعه اعضای شورای اسلامی شهربا استقبال از انتقادات سازنده می تواند در جهت رشدو اعتلای توسعه شهری در بخش های مختلف قدم های مثبتی بر دارد.

عضو دیگرکمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا گفت:‌از جامعه اصحاب رسانه درخواست داریم واقعیت هاو مشکلات شهروندان رابه شورا انتقال دهند.

سرفرازی افزود:خبرنگاران بازوان خوبی برای پیشردمسایل فرهنگی واجتماعی و توسعه شهری می باشند.

عضو دیگرکمیسیون شورا اسلامی با اشاره به رسالت خبرنگاران گفت:رسالت اصلی خبرنگاران انعکاس واقعیت هاست وآنان اهل صداقت هستندو در برابرمسایل اطراف بی تفاوت نیستند.

دکتر بهرامی نیا افزود:انتقادات ،چاپ گزارش،خبروانتقال مسایل حواشی شهربه شورا راهگشاست و شورا رابه سمت تعالی به پیش می برد.

عضو دیگرکمیسیون شورا خطاب به اصحاب خبر گفت:شهرداری یک نهاد عمومی و غیر دولتی است و بدون عیب و نقص هم نمی باشد.

سید محمد حیدری افزود:‌خبرنگاران به عنوان رابط مردم در انتقال مشکلات و نظرات مفید می تواند شهرداری را در توسعه مسایل فرهنگی که نیاز جامعه است همراهی کنند.

در ادامه عضو زن شورای اسلامی شهر گفت:به عنوان عضو شورا در این دوره موفق شدم تعداد زیادی کارگروه زنان رادر شوراو سطح شهر فعال کنم

مریم سراج احمدی افزود:‌بانوان نیمی از جامعه اسلامی محسوب می شوندوباید در مسایل فرهنگی و اجتماعی و پژوهشی باید فعال و پیش قدم باشند.

درادامه این جلسه هم افزایی مشاور و مدیر حوزه شهری شهرداری تربت جام گفت :شورا و شهرداری با تلاش بی وقفه به دنبال رفع مشکلات شهروندان هستندو هیچ کسی هم بدون عیب ،نقص و مخالف نیست .

صفایی افزود:خبرنگاران با اطلاع رسانی درست و شفاف سازی می توانند از جوسازی ها و آشفتگی ڌهن مردم به خوبی پیشگیری کند.

وی اضافه کرد:تقویت هرمدیری موجب تقویت آن نهاد برای انجام کارهای مفیدبرای مردم می شود،

وی تصریح کرد:همه شهروندان حق دارند نظر بدهند و انتقاد کند.

وی خاطر نشان کرد:مدیریت در تربت جام شیشه ای است و همه چیز دیده می شودو این ظرفیتی است که به نفع شهراست.

صفایی تاکید کرد: تاکنون کمتربه ظرفیت ها و پتانسیل های شهر توجه شده باید در کنار هم و همراهی نخبگان زمینه شکوفایی و توسعه شهری رادر بخش های مختلف  فراهم کنیم .

کلیدواژه ها :

دیدگاهها (۰)تبلیغات


آخرین اخبار و مطالب